U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Dit is de website voor en van de Amsterdamse Verkeersgroepen, deze werken 

samen met vele kleine bewonersgroepen in Amsterdam. Naast dat zij samen werken 

met o.a. ANWB Ledenbelang en of De Fietsersbond Amsterdam en communiceren 

met verkeerswereld.nl en de Gemeente Amsterdam en haar stadsdelen.

 

 
t/m april 2022
-meerdere keren gevaarlijke wegsituaties aan 14020 doorgegeven, losse stenen, stukke stenen etc.
-gaat nu echt tramhalte weg? En er schijn een rechtszaak te lopen van het Comite Museumbrug
 
2021
-diverse dingen gedaan, echter we konden even niet goed bij website en de corona speelde ook een rol
 
juni 2020
Antwoord van Wethouder Dijkstra; de parkeertarieven verlagen zou niet uitmaken voor aankopen bij ondernemers en het stimuleren dat mensen meer bezoek krijgen per auto, is not done in Amsterdam.
De Raad wordt erbij gevraagd.
 
-Ondertussen redt met gemak Burgemeester Halsema een motie van wantrouwen.
 
maart 2020
de stad is rustig door het Coronacrisis;
-we wensen allen sterkte en ook nu gelden de verkeersregels
-Raadadres aan Gemeente raad uit om tijdelijk parkeertarieven in Amsterdam te verlagen.
 
Januari 2020
Gemeente dramt door met eenrichtingsverkeer Rijksmuseum brug
 
Ook al wil de buurt het niet, er is geen inspraak slechts informatie die verstrekt wordt, meningen zijn wel bekeken en toch wordt het niet gewenste gedaan; dus wat de Gemeente Amsterdam wil..lijkt het .
15 januari 2020 om 19.15 uur is er in het Barlaeus Gymnasium  een infotmatiebijeenkomdt waarbij opvalt dat er op 2 punten tegengas is gegeven door de buurt, geen boom omhakken en/of tramhalte verplaatsen en eenrichtingsverkeer maken van de Museumbrug.... welkom!
 
 
December 2019
Vervolg Problemen fietsparkeren op Rokin bij Arti et Amicitiae
 
Bijna was er een oplossing gekomen voor het fietsparkeerprobleem bij Rokin 112 voor kunstenaars en kunstlievende leden van Arti et Amicitiae; maar.. nu zou d ruimte te kort zijn want er moet ook 's ochtends geladen en gelost kunnen worden... terwijl het over avondparkeren vooral gaat..  -woort vervolgd-
 
November 2019
Metingen en AUtoluw
 
Wie de rapporten metingen luchtkwaliteit van de Gemeente Amsterdam leest, ziet dat men neit meer verkeer express naar de radialen moet sturen(Stadhouderskade en rondweg  daar... Echter door de eventueel uit te voeren maatregelen autoluw zou juist meer verkeer op deze wegen komen... In januari 2019 buigt de Gemeenteraad zich over dit nieuwe fenomeen. Ga je af op cijfers of ga je je zin doorduwen... als Groen links Coalitie.
 

Oktober 2019
 Problemen fietsparkeren op Rokin bij Arti et Amicitiae
 
Terwijl 1 1/2 jaar terug werd gemeld dat er absoluut geen fietsen mogen geparkeerd worden op
het stuk Rokin vanaf spuit t/m Munt, is er iets aparts ontstaan. Bij Hotel :'Europe zijn er fietsparkeerplekken gekomen en.. bij H&M op het Rokin idem. Zonder overleg met de sociëteit Arti et Amicitiae... die al 180 jaar daar fietsen mocht plaatsen en nu regelmatig meemaakt dat aanwezigen leden van de ruim 1400 leden tellende kunstenaarsvereniging opgeschrikt worden door een
'veegactie' van de dienst handhaving aldaar in de avond op een moment dat er geen toerist op het Rokin loopt en niemand last heeft van de fietsen... De ombudsman is nu gevraagd te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren want vragen mensen zich af  'is er  er geld op tafel gelegd om wel fietsparkeerplekken voor de deuren van bedrijven te hebben....?'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus 2019
 
Weer gevaar voor verkeer en Rijksmuseumbrug
Hoewel er geen verkeersbesluit of ander formeel besluit is wel voor minstens de 3e keer op rij de gemeente de Rijksmuseumbrug afsluiten voor inkomend autoverkeer. Daardoor wordt de Weteringbuurt nog meer belast. Voor toeristen leuk, voor de buurt een ramp, er wordt met nepveiligheid geschermd, terwijl het nog onveiliger wordt als dit zou gebeuren.
 
 
Juli 2019
Op de Vijzelstraat zijn enige vloerplaten een stukje verzakt bij een drempel op de hoogte van de tramhaltes; gevaarlijk voorfietsers en voetgangers: het standpunt van de omgevingsmanager Rode Loper is: "Gebiedsbeheer heeft de situatie ter plekke bekeken en geoordeeld dat hier op korte termijn niets aan wordt gedaan. Uitvoering Vijzelstraat start na de zomer. " Men wacht blijkbaar tot er een valpartij wordt gemeld!
 
 
 
 Juni 2019
GVB reageert afwijzend; officieel standpunt zou zijn: "Nostalgie een brievenbus achterop de tram, we zijn een vervoersbedrijf en "gevaarlijk" voor reizigers.... achter een tram aanhollen om brief te posten..."
Geen meedenken, alleen simpel afwijzen. We gaan naar de Gemeenteraad toe met deze vraag. De gemeente Amsterdam is nl enige aandeelhouder van het GVB!
 

juni 2019
De vraag om brievenbussen terug is voor vele mensen een must; de Verkeersgroepen gaan kijken naar de mogelijkheid om een brievenbus terug achter op de trams te krijgen...
de gemeente Amsterdam is enige aandeelhouder en zou dit kunnen
toestaan voor de Amsterdammers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juni 2019
D66 raadslid meldt in Commissie Mobiliteit Amsterdam:
"dat betalen voor fietsparkeren mogelijk moet zijn in het centrum van Amsterdam..... "dit terwijl het verkiezingsprogramma van D66 hierover zwijgt...
 
 
 
oktober 2018
-Parkeertarieven in Amsterdam Centrum naar 7,50 euro verhogen, dat wil de Groene Gemeenteraad van Amsterdam en dus krijgen ook de stadsdelen dadelijk een verhoging.... we zijn een petitie gestart;
petitie tegen verhoging parkeergelden amsterdam (en voor voorstanders ook een petitie gestart)
 
april 2018
-parkeertarieven in  stadsdelen worden uitgebreid naar de avonduren tot 24.00uur dit werd niet hardop genoemd in de verkiezingsprogamma's...!
 
maart 2018
Helaas hebben wij het niet gered door alle grote partijen die op partijnaam mee konden doen;
-dan maar vanaf de zijlijn meedenken!
 
 
fout kenteken invoeren bij parkeren
zorgt dat je achteraf gelijk kunt krijgen
 
Den Haag,  sinds 2016!!!

Naheffing van parkeerbelasting mag niet wanneer wel parkeerbelasting is betaald maar een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto is ingevoerd. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag.

In deze zaak meldde de parkeerder zich via een applicatie op haar mobiele telefoon aan op een plaats in de gemeente Amsterdam waar het kentekenparkeren is ingevoerd. Daarvoor kreeg zij parkeerbelasting en transactiekosten in rekening gebracht door Parkmobil. Achteraf bleek het aanmelden bij de applicatie met het kenteken van een andere auto te zijn gebeurd. Bij een controle kreeg de parkeerder een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd omdat niet voor het kenteken van de geparkeerde auto was betaald.  

In deze uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat het doen van een onjuiste aangifte parkeerbelasting door een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto in te voeren geen reden is voor het opleggen van een naheffingsaanslag. In de wet is namelijk bepaald dat alleen kan worden nageheven wanneer de verschuldigde belasting niet is betaald. In deze zaak heeft de parkeerder wel betaald voor het parkeren. Dat dat niet voor de juiste auto was zoals de gemeente meende, doet daaraan niet af, aldus de Hoge Raad.

 

 

 

 

 

 

Dit is de website voor en van de Amsterdamse Verkeersgroepen, deze werken

samen met vele kleine bewonersgroepen in Amsterdam. Naast dat zij samen werken

met o.a. ANWB Ledenbelang en of De Fietsersbond Amsterdam en communiceren

met verkeerswereld.nl en de Gemeente Amsterdam en haar stadsdelen.

 

Januari 2018;

Onze naam is geaccepteerd als niet-politieke groepering van burgers die positief

met de Stad Amsterdam

willen meedenken en meebeslissen: op naar het stadhuis om ons verder te

"vestigen" voor de verkiezingen

in de deelraad/deelraden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2017

 

 

 

 

We hebben besloten mee te gaan doen aan de bestuurscommissiesverkiezingen in maart

zeer benieuwd of de communicatie met burgers net zo makkelijk voor ons is als voor

zittende politieke  partijen tijdens deze verkiezingen

Het idee is onze bemoeienissen een nivo hoger te tillen en gelijk met de ambtenaren en 

bestuurders aan tafel te zitten ipv raadsadressen te moeten sturen etc....

-wordt vervolgd

 

20 oktober 2017

Hoe groot is de duurzaamheid van het gebruikte materiaal van het Rokin?

 

 Een maand na de opening van het Rokin hebben wij een schouw gedaan;

het resultaat is verschrikkelijk zie foto, de Raad is aangeschreven en ook de

Rode loper managers, 

 -er zijn wat verbeteringen aangebracht na

onze mails/smssjes, met dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 september 2017

Afsluiting tunneltje Maurtiskade...ZORGT VOOR ZWARE VERKEERSOVERLAST

Door de afsluiting van de Mauritskade en het tunn

eltje voor 8 maanden doet men van oost naar centrum

en visa versa van een normale rijtijd van 8 minuten bijna 60 minuten! Het Parool schreef er al over; maar

wie gaat dit probleem oplossen?

 

15 september 2017

Ombudsman "niet bevoegd over "fietsennietjes" in Amsterdam "

 

Amsterdamse Ombudsman vindt het ontbreken van fietsnietjes een “beleidskwestie”
en geenkwestie van onbehoorlijk bestuur.... of het disfunctioneren van het ambtelijk
systeem...
 
Namelijk  nu moeten Burgers verplicht stallen van fietsen op plekken, waar geen stangen/nietjes zijn
en meent de Gemeente Amsterdam "dat daardoor er ‘meer fietsen” kunnen staan” 
en dat "men anders maar niet zijn fiets daar moet  parkeren.” 
 
Niet leuk voor de klanten van vele bedrijven in het centrum van Amsterdam, waar dit beleid “mooi”
is maar ook gebruiksonvriendelijk  is!
 
Gevolg is dat de fietser als hij de fiets neergezet verplicht moet worden om het risico te
nemen dat zijn fiets, als ie niet gestolen is, om kan vallen en beschadigd kan worden.
 
Nu is een gemiddelde fiets tussen de 200 en 1100 euro dus de gemeente  voert 
willens en wetens een beleid  dat een aan zekerheid grenzende mogelijkheid
biedt dat fietsen ......vallen gaan.
 
De leden van de Verkeersgroepen Amsterdam zijn nu erg onthutst dat de Amsterdamse
Ombudsman de heer Arre Zuurmond dit ook wegwapper(fietst ie te weinig?) en het
`'ziet als beleid "en  daarom niets zou hoeven te doen, 
 
De woordvoerder van de Verkeersgroepen Amsterdam zegt:
“Wij meenden als de Gemeente een klacht wegwappert zoals hier de Gemeente Amsterdam
heeft gedaan” , dat het de taak van de Ombudsman de heer Arre Zuurmond(volgens zijn pagina 
Specialized in helping citizens to fight bureaucratic dysfunction) zou kunnen zijn om te zeggen; 
“He, Gemeente Amsterdam wat een rare regel past u hier toe want in het wetboek
 
staat duidelijk dat bij 6;162 BW
Artikel 162
1.
Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is
verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 
Kortom hoe duidelijk is de wet en mag een beleid van een Gemeente wel in strijd met de wet zijn?”
En is niet de taak van de ombudsman om onredelijkheid weg te nemen.....? Blijkbaar heeft deze
ombudsman daar een andere mening over; "beleid brandt ie zijn vingers niet aan..”
 
De leden van de Verkeersgroepen Amsterdam moeten even bijkomen van deze melding van
de Amsterdamse Ombudsman( we missen de vroegere Ombudsman
mevrouw Nora Salamons.. die had dit nooit gepikt!)

 

 zie verder at5 fietsnietjes en meer

 

  

5 september 2017

Kunnen binnenstadbewoners nog wel bij het OLVG komen?

-Raadsadres uitgestuurd

 

2 juni 2017

Twee tramhaltes op de Vijzelgracht /Vijzelstraat. Waaronder een bij het Stadsarchief

zijn plots opgeheven. Buurt onthutst: raadsadres om de opheffing ongedaan te maken is

verstuurd. Antwoord; tijdelijke verplaatsing en plots zijn er wel tramhaltes bij Prinsengracht en bij 

Munt...!

 

19 mei 2017

Stadsdeel Centrum vindt "mooi" belangrijker dan eigenaars van fietsen een stukje

zekerheid te geven door nietjes in Centrum van de bieden door een nietje te plaatsen

om de fiets tegenaan en/of vast aan te zetten!

 

 http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/home/amsterdam-centrum.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mei 2017

Verkeersgroepen Amsterdam zijn blij met de verlaagde kosten voor de

aanleg van een tweede zeesluis bij IJmuiden, door de motie van Oud-Tweede

Kamerlid Gonny van Oudenallen met steun van CDA, VVD,LPF ooit tot stand

gekomen; door het nu uit te voeren scheelt het Amsterdam miljoenen!!!

http://www.dichtbij.nl/noord-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/4284802/de-financiele-bijdrages-aan-de-

zeesluis-bij-ijmuiden-zijn-vastgesteld.aspx

 

 

28 november 2016

Koningin Mathilde van Belgie struikelt op Dam… niet de eerste keer

dat Dames met hakken klagen; in 2002 klaagden Gonny van Oudenallen, Gemeenteraadslid

en Dolly Bellefleur al; het was niet goed voor "hakken"  en ook rolstoelers werden

"gelanceerd" op de Dam. Resultaat met behulp van de Verkeersgroepen Amsterdam in 2002

een 'rolbaan' van winkelstraat tot winkelstraat op de Dam!

Foto met dank aan Telegraaf 2002

  

24 november 2016

De klachten en mede ook onze brandbrieven hebben gezorgd dat nu in het weekend Taxi's

vooralsnog over de Munt mogen rijden! KLAGEN HELPT!

 

21 november 2016

Taxi's kosten 1 1/2 keer zoveel gestegen doordat taxi als… autogebruiker in de stad wordt 

gezien in plaats van als duurder openbaar vervoer… Raadsadres geschreven.

 

7 november 2016

Misschien dan Verkeers stads adviseur leveren? 

http://www.at5.nl/gemist/tv/123, minuut 2; 23 tot 5;00 stadsadviseur

 

7 november 2016 

Door de verbouwing op het Leidseplein zijn de taxichauffeurs nu aan het aansluiten vanaf de Weteringschans vanaf het Weteringcircuit. Dat zij dat 's nachts doen lijkt geen probleem, maar men doet het al als de trams nog rijden. Vertraging tram en gebel van de trams. En boze chauffeurs die net op mogen rijden en dan moeten uitwijken. Overlast nu voor bewoners. Verkeersgroep Weteringbuurt trekt zelf nu aan de bel! Overlast nu voor bewoners.

Verkeersgroep Weteringbuurt trekt zelf nu aan de bel!

 

4 november 2016

Stadsdeel Centrum maakt een "zooitje" van het autoverkeer in de stad. Op het moment dat er zware wegherstelwerkzaamheden in de stad zijn, het centrum autoluw maken. Voor bewoners, ondernemers het ergst. Voor leveranciers en bezoekers een ramp. Voor andere stadsdelen erg; krijgen de shit van de binnenstad op hun bordje. Mag eens stadsbestuur dit wel zijn bewoners aandoen?!

 

2 oktober 2016

Over een maand is het zover diverse delen van het centrum zijn dan niet meer per auto bereikbaar; een stadsdeelbestuur dat denkt dat dit goed is voor de bewoners. De bewoners hebben deels nog niet door wat er gebeuren gaat. Wie kan verantwoordelijk worden gesteld voor de komende puinhoop? Groenlinks, D66 en PvdA?! En na hoeveel tijd zullen dingen teruggedraaid kunnen worden….zoals beloofd is als het een foute inschatting van het stadsdeel is…?

 file://localhost/Users/StudioDreamsComeTrue/Desktop/Routes%20autoverkeer%20omgeving%20Munt%20vanaf%202%20november%202016.pdf

 

24 september 2016

http://www.at5.nl/artikelen/160644/gemeente-overweegt-drukke-nieuwe-spiegelstraat-autovrij-te-maken

 

 

21 september 2016

Stadsdeel centrum wil Nieuwe Spiegelstraat voor autoverkeer afsluiten

Waarom wordt er niet beter gehandhaafd of de brug tijdelijk vergroot… Maar nu wil men deze brug eenrichtingsverkeer maken zodat het autoverkeer naar rechts over de Prisnengracht gedwongen wordt te gaan om aan de overzijde te komen, via de Vijzelstraat… Het betreft een proef van 4 maanden, maar het gebied heeft al zo'n verkeersdruk Leidseplein, Prinsengracht bij Prinsengrachtziekenhuis en dadelijk werkzaamheden komend bij de Munt….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 september 2016

"Het stadsdeel heeft aangegeven dat er (voorlopig) geen plannen zijn om de brug voor een deel voor autoverkeer af te sluiten";

 

Wij zijn blij met deze uitspraak en danken een ieder die een bezwaarbriefje heeft gestuurd aan het stadsdeel toen wij meenden dat de brug die aangeduid werd de Rijksmuseumbrug bleek te zijn; een geweldig snelle mailactie volgende. Excuses aan de ambtenaren, maar blij met een statement; Blijf van deze Rijksmuseumbrug af!

 

 

20 september 2016

Onderstaand berichtje is per abuis gepubliceerd; het betreft een brug iets verderop..

Afsluiting deel Rijkmuseumbrug weer op agenda… voorstel proef nov t/m febr 2017

Gemeente probeert weer de Rijksmuseumbrug richting centrum af te sluiten; terwijl overal verkeersproblemen zijn door verkeerswerkzaamheden, probeert 2 jaar na datum de Gemeente Amsterdam weer een stukje deelgebied "auto-vrij" te maken onder het mom van een chaos op te lossen. De Gemeente creëert door anti-autoplannen chaos en gaat dan de chaos "herstellen".

 

 

 

 14 juli 2016

De Telegraaf Amsterdam besteedt een stukje aan het Probleem; parkeerplekken weg voor "gewilde" fietsvakken en toch geen fietsen.

 

12  juli 2016

Ingesproken bij de Commissie Stadsdeel Centrum; De wethouder Jeanine van Pinxteren blijft beweren dat de plekken nodig zijn voor fietsparkeren; sinds bijna 3 maanden staat er nog steeds geen fiets… Wel heeft de buurt overlast van 4 verdwenen parkeerplekken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 juni 2016

De wethouder schrijft aan alle 160 belanghebbenden; dat zij dit opheffen van parkeerplaatsen kan en mag doen, na een verzoek dat plots een besluit werd. Dat heet "feitelijk handelen" en daar is volgens haar ambtenaren geen verkeersbesluit voor nodig. Wel geeft wethouder van Pinxteren aan dat er beter gecommuniceerd had moeten worden met de buurt.

 

15 juni 2016

Na een oproep met de Verkeersgroep Wetering hebben na een oproep van ons over het opheffen van de parkeerplaatsen;  meer dan 160 mensen gereageerd dat zij de parkeerplaatsen terug willen…!

 

10 juni 2016

Nu werd de laad-en losplek voor Aldi en de AFM verplaatst naar middenberm; gevolg 6 parkeerplekken opgeheven

 

 

maar ook voor de nacht…. actie brief en oplossing aangebracht;

Ook hier slottijd onder de borden aanbrengen zodat in de avond- en nachturen de buurt met dezelfde vergunning wel kan parkeren

 

 

 

9 juni 2016

24 uur waren er vuilniszakken om de laad-en losborden in de Weteringbuurt gedaan, na telefonisch overleg mochten wij als gedoogbeleid de slottijd eronder plakken;

 

2 parkeerplekken terugveroverd in de avonduren!

 

 

 

 

met slottijd 0800-1800uur verboden te parkeren

 

 

 

8 juni 2016

de buurt wil dit niet ('s avonds staan de plekken leeg). 

 

Er zijn o.a. ook 2 parkeerplaatsen op een rare plek voor laad-en losplekken bijgekomen 

Er wordt actie ondernomen: herovering van parkeerplekken door vuilniszakken te plaatsen!  

 

juni 2016

Er is wat aan de hand met parkeerplekken en de bebording erbij in de Weteringbuurt; een piepklein plekje blijft bijvoorbeeld over voor laden-en lossen en daar kan zelfs een bakfiets nog niet staan. Een brief is uit om de borden in de buurt aan te passen.

Hetzelfde geldt voor laad-plekken zonder begin en eindtijden…. Wie wil 24 uur per dag laden en lossen???

 

 

 

 

 

 

3 borden op een rijtje en plek voor 2 1/2 auto(autodelen,arts en laden…..)

-de gemeente haalt laad-en losbord weg…

 

juni 2016 

Inmiddels zijn er meer dan 125 mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, bewoners en eigenaren van bedrijfjes

3
"Ik wil bij deze ook mijn grote onvrede uiten over het verwijderen van verschillende parkeerplekken in de Weteringbuurt. Er zijn/waren al zo weinig parkeerplekken en nu worden het er steeds minder en minder. Dit vinden   wij onacceptabel." aldus een van de bewonersbezwaren

 

mei 2016

Vanavond 1 juni 2016 zullen de verdwenen parkeerplekken als AT5 nieuwsitem op AT5 komen met mmv Hansje van Kasbergen en Gonny van Oudenallen  namens de Verkeersgroep Wetering interview Mark Leenen.  

 

 

mei 2016

Vervolg verdwenen Parkeerplekken Weteringbuurt: Later blijkt een verzoek op een buurtvergadering van 10 febr 2016  plots een stemming en een besluit en een uitvoering tot opheffen te hebben opgeleverd. De Verkeersgroep Wetering zoekt dit uit en roept ook op tot bezwaarschriften indienen. In 36 uur zijn er reeds 60 mensen die een bezwaar hebben ingediend,

 

mei 2016

In de Weteringbuurt zijn plots ene 4-tal parkeerplekken opgeheven zonder overleg of inspraak met de buurt.  Er wordt onderzoek gedaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2016

Het GVB geeft na ontdekking en naar aanleiding van vragen van de Verkeersgroepen Amsterdam toe: "dat op sommige Amsterdamse trams de voorruitverwarming bij slecht weer niet altijd functioneert zoals het moet". 

 

Er zijn proeven aan de gang om het probleem op te lossen; wij menen echter dat het bij slecht weer een gevaarlijke situatie is voor passagiers en andere weggebruikers; een trambestuurder met onvoldoende zicht" in de dagelijkse race" van het Amsterdamse verkeer is een extra "gevaar"! Partij van de Ouderen stellen vragen

 http://www.metronieuws.nl/nieuws/amsterdam/2016/04/oh-tramchauffeur-uw-raam-is-zo-beslagen

 

april 2016

Oproep voor de Leidsegrachtbuurt om op 12 april 2016 om 20.00uur massaal naar het Stadhuis te komen en te protesteren over het beleid en de voorgenomen afsluitingen in dit gebied.

 

maart 2016

De Leidsegrachtbuurt komt met ons ism Buurtbewoner Mr Herman Doeleman in opstand tegen het voorgenomen deelafsluitingsvoorstel voor dit gebied; - met onze steun en die van vele buurtbewoners is dit gelukt!

 

februari 2016

Parkeerproblemen bij Ziekenhuis BovenIJ in Noord. Wie op bezoek komt of behandeld moet worden moet rondjes rijden op een te klein parkeerterrein; prettig is dat het gratis is! Een briefje om te kijken wat hieraan te doen is is verstuurd

 

februari 2016 Rokin

http://www.amsterdamfm.nl/133450-2/

 

februari 2016

Bijeenkomsten met bewoners op stadhuis in verband met mogelijke afsluiting Munt en Blauwbrug; grachtengordels zien bui aankomen en willen betere onderbouwing waarom zij de overlast moeten krijgen door soms onbegrijpelijke afsluitingen. Ligt Stadsdeel centrum op Ramkoers? donderdag 11 februari om 1900uur bijeenkomst stadhuis. Mogelijkheden Referendum worden aangekaart!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan/februari 2016

Verkeerspuinhoop op Rokin, fietsers kunnen niet vanaf het Spui normaal oversteken. Rijden nu op de voetpaden en de verkeersregelaars kunnen dit niet aan! Oplossing politieagenten er tijdelijk bij die mogen bekeuren. Bord 50 euro als u op stoep fietst en snelheid in de werkzaamheden, Vragen om steun en direct maatregelen zijn bij  stadsdeel, politieke partijen en meer uitgezet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2015

Er blijkt weer iemand gestruikeld te zijn op het officiële zebrapad op de Vijzelgracht hoogte Prinsengracht; het slachtoffer ontdekte dat zij niet het enige slachtoffer is van de afgelopen tijd op die plek; 'een tekkelende zebra" door een rare verhoging op de trambaan; vragen zijn uitgezet bij GVB, omgevingsmanager en stadsdeel centrum! Met het slachtoffer gaat het redelijk.

-mei 2016 het slachtoffer is goed behandeld en heeft schadeclaim betaald gekregen en.. het zebrapad is al weer een poosje oké!

 

december 2015

Bij het project vrijwilligersprijs 2015 van Meer dan handen hebben de Verkeersgroepen Amsterdam de ambtenaar Matthijs Scheffer, omgevingsmanager van de openbare ruimte van de Noord Zuid lijn genomineerd voor zijn inspanningen om o.a. het hekje open te krijgen op de Vijzelgracht.

 

november 2015

Alarm: de binnenstad wordt plots zonder integraal overleg eventueel afgesloten als doorgaande autoroute. Bewoners van binnenstad worden enorm gedupeerd hierdoor. De Verkeersgroepen Amsterdam gaat stelling nemen en proberen te kijken wat er verhinderd kan worden aan het onzinnige plan; niet meer oversteken met auto's bij de grachten en de Leidsestraat!!!!!!!!! En afsluiting van Vijzelstraat deels voor autoverkeer; hoe moeten bewoners met auto's thuiskomen???

 

september 2015

Bij de inspraak voor de Loper van de Vijzelgracht heeft de Verkeersgroep Weteringbuurt opgemerkt dat banken met een tussenleuning beter zijn en dat er ook hekjes moeten komen om gestalde fietsen op de koppen als fietsparkeervak, straks niet achter elkaar omvallen!

 

augustus 2015

Olympiaplein krijgt vanwege sporters 10 cent parkeren per 5 sept 2015; prima idee, maar de buurt -met vele 65plussers- is niet van te voren op de hoogte gebracht en voorziet parkeerproblemen; mag op zaterdag niet op gereserveerde plekken staan ondanks parkeervergunning… Verkeersgroep Zuid steunt de bewoners die vele ondersteunersverklaringen aan stadsdeel hebben gestuurd; is het een besluit of een proef of wat?

 

augustus 2015

Bewoners van de Nieuwmarkt zijn laaiend over de afsluiting van auto's van de Nieuwmarkt, men dacht dat is op de Nieuwmarkt zelf, in plaats daarvan staan er op het weggedeelte bij de winkels afsluitpaaltjes… Verkeersgroep Nieuwmarkt is er mee bezig.

 

augustus 2015

Stadsdeel Zuid maakt puinhoop van zijn stadsdeel doordat oa. de Pc. Hooftstraat te lang openligt; Arme Ondernemers. En nu ook de Ceintuurbaan bij de Hobbemakde vanaf Centrum niet begaanbaar is. Onnodig omrijden en te weinig werkmancapaciteit lijkt het daar.

 

Juli 2015

Trots berichten wij dat door inzet van de Verkeersgroepen en de buurtcomites er een doorgang in het hek van de Vijzelgracht blijft! Het wordt betegeld en de paaltjes, alvast wit geverfd door de buurt blijven!

 

4 juni 2015

Gaat het de Weteringbuurt met onze steun lukken een extra "olifantspaadje" te krijgen op de Vijzelgracht? De ondernemers zijn voor, de buurt is voor en…. morgen is er een gesprekje met de directie van de Kleine Reus, de school waarvan gezegd wordt dat de directie tegen een opening bij de Nieuwe Looiersstraat is, maar waarvan ouders nu duidelijk een andere mening hebben.  -wordt vervolgd-

 

1 juni 2015

Plots zijn de betonblokken weer vervangen door een hek; nu moeten mensen weer over het hek klimmen; vanavond interview met AT5, bewoners, ouders met schoolgaande kinderen De Reus, ondernemers

Kapper van Dulst laat zien wat er nu gebeurt…Kapper van Dulst laat zien wat er nu gebeurt…en passanten begrijpen niets van de ambtenaren en het stadsdeel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zie ook: http://www.at5.nl/artikelen/143836/opeens-hek-midden-op-vijzelgracht-wie-verzint-dit (op 3 na ook best gelezen item op de 1e avond…)

en dichtbij.nl amsterdam-centrum   vijzelgracht

26 mei 2015

Op de Vijzelgracht liggen plots ipv het "open stukje"op die plek nu twee grote betonplekken! Is de Gemeente zo boos dat de reactie op burgerlijke ongehoorzaamheid van burgers zo'n drastische maatregel neemt? Morgen interview met AT5 met een van de ondernemers die meteen het voelt dat mensen niet meer oversteken!(Interview achterhaalt, opnieuw interview).

 

De betonblokken op de VijzelgrachtDe betonblokken op de Vijzelgracht

 

 23 mei 2015

Terwijl wij helpen om een deel van een hek op de Vijzelgracht daar weg te krijgen om de doorgang weer te krijgen tussen weteringbuurt en winkeliers en omgeving had de ambtenaar hier neen tegen gezegd; wij merkten net op dat een buurtbewoner "zelf" het hek in handen heeft genomen en er nu een doorgang is gekomen waar bewoners het ongeveer willen… wordt vervolgd

mei 2015

Na het klagen over de gevaarlijke situatie ontstaan door foutgeparkeerde scooters op het Leidseplein heeft het stadsdeel de Verkeersgroepen Amsterdam en Verkeersgroep Wetering ondersteund; scooters mogen niet meer voor het zebrapad parkeren..!

zie ook at5:    http://www.at5.nl/artikelen/143506/gemeente-kalkt-leidseplein-vol-met-strepen#

 

april/mei 2015

Verkeersgroepen vragen gemeente om maatregelen op het leidseplein ivm gevaar voor voetgangers door bewegwijzering parkeren scooters…

 

15 februari 2015

Blij met de Fietsvisie voor de Zuidas van de Fietsersbond afdeling Amsterdam die overhandigd is aan B&W Amsterdam; wellicht dat ook het onderscheid sportfietser en recreatiefietser benoemd moet gaan worden. Alsmede het feit hoe die leden te benadrukken dat fietslicht ook zeer belangrijk is!!!

 

12 februari 2015 

Prima Idee van het CDA om te pleiten voor een Nationaal Coördinator Verkeersveiligheid! Zodat er een nationaal programma van eisen kan komen om verkeersveiligheid te verbeteren!

 

10 februari 2015

In principe nu bij herkeuring rijbewijs inzet  van uw eigen arts en of specialist;

zie verkeerswereld.nl en dichtbij.nl/Amsterdam

 

6 februari 2015

GVB/OV chipkaart mag uitgeleend worden!

zie:

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/regio/artikel/3890915/reizen-met-geleende-gvb2fov-chipkaart-mag.aspx

 

4 februari 2015

Weer tijdelijk geen parkeerplekken op deel Weteringschans, bewoners morren!

zie;

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/regio/artikel/3889200/weteringbuurt3a-weer-probleem-met-parkeren.aspx

 

1 februari 2015

Parkeervergunning in Amsterdam verlagen net als in Amstelveen;

zie;

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/regio/artikel/3886614/verkeersgroepen-amsterdam3b-verlaag-kosten-parkeervergunningen.aspx

 

2 december 2014

De Verkeersgroep Weteringbuurt heeft voor elkaar dat het hek (door omgevallen boom meer dan jaar terug) van het plantsoen aan de Weteringschans tegenover de biowinkel, bij de kruidentuin, eindelijk rechtop gezet wordt!

 

28 november 2014

ANWB ledenbelang steunt Verkeersgroep Nieuwmarkt en vrouwen in Nieuwmarktbuurt en schrijft brief aan stadsdeel om goede alternatieve oplossingen te vinden in plaats van vrouwen in ondergrondse ver afgelegen garage hun auto te laten parkeren!

 

24 november 2014

Passagiers die gewond raken in Openbaar Vervoer Amsterdam zouden volgens verzekeringsbedrijf GVB Amsterdam niet verzekerd zijn! Brief naar Tweede Kamerfractie over dit onderwerp en naar de Gemeenteraad van Amsterdam; Dichtbij.nl en Parool stellen vragen

 

17 november 2014

Na een berichtje op AT5 dat Vrouwen in eenzame parkeergarages, met meer dan 12-16 minuten lopen, niet leuk vinden: een stelling verdediging op AT5:

http://www.at5.nl/tv/de-stelling-van-amsterdam/aflevering/16433

 

29 september 2014

Verkeersgroep Nieuwmarkt vraagt steun; meer dan 12 parkeerplaatsen wil men wegebben uit de Koningstraat en er komt niets voor terug; overbelasting buurt!

 

18 september 2014 College van B&W wil Parkeervergunningtarieven per 1-1-2015 omhoog van 10-25%; Wij als Verkeersgroepen Amsterdam roepen Amsterdammers op om dit tegen te gaan: door de bestuurscommissies in de stadsdelen van VVD,D66 en PvdA te benaderen om dit tegen te houden in de Gemeenteraad!

 

15 september 2014 vragen gesteld over vervoerbaar vervoersbewijs(gleufje voor koordje in ov chipkaart)

 

7 september 2014 vragen gesteld over veiligheid gesloten of open cabinedeuren GVB

 

februari/maart 2014 adviezen aan diverse partijen gegeven voor verkeer en vervoer, VVD en VDA nemen diverse dingen over

 

januari 2014 foutje in aanleg breedte nieuwe parkeerplaatsen, stoep alsnog aangepast(weteringbuurt)

==========================

22 oktober 2013 Gewonnen, eenrichtingsverkeer Rijksmuseumbrug gaat niet door http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/13069

9 september 2013; navraag gedaan over mogelijkheid referendum en de stadsdeelreferendumverordening....

6 september 2013 ANWB steunt buurt en Verkeersgroepen Amsterdam richting stadsdeel Centrum; waar blijft het integrale verkeerscirculatieplan?

29 augustus 2013 ANWB wordt om steun gevraagd bij het eisen van een  integraal verkeercirculatieplan bij Rijksmuseumbrug en Leidsepleinbuurt

17 augustus 2013 inspreekavond deel afsluiting Rijksmuseumbrug

juli 2013 Bewonersbrieven voor inspraak voorgenomen deelafsluiting RijksMuseumbrug

8 mei 2013 Parkeerproblematiek Prinsengracht

Een brief aan de wethouder Openbare Ruimte van Stadsdeel Centrum is eruit; de Prinsengracht is op teveel plekken tegelijkertijd opgebroken. Daardoor verdwijnen tijdelijk vele parkeerplekken en geen alternatieven; hoe kan dit tijdlijk opgelost worden

2 april 2013 Rondom Spiegelgracht

Werkzaamheden Spiegelgracht bijna af. Echter werkzaamheden kademuur op de Prinsengracht aldaar al meer dan 2 jaar bezig.... Ontoegangelijkheid gebied, parkeerproblemen en opschuifparkeren aldaar.

 

2 maart 2013 Is het waar eenrichtingsverkeer vanaf Museumburg; Spiegelbuurt ondernemers en bewoners niet blij

28 december 2012 Bravo !                                               "Proteststeun" aan Nieuwmarktbuurtbewoners heeft geholpen; Paaltje dat extra overlast gaf aan hele buurt is terstond verwijderd na een schouw en overgenomen advies van de juristen van het stadsdeel Centrum door dagelijks bestuur; mede mogelijk gemaakt door steun van de Verkeersgroepen Amsterdam en de Verkeersgroep Nieuwmarkt!

30 november 2012 Verkeersgroep Wetering ontdekt met ambtenaren dat bijna fietsongelukken en ongelukken op kruising Weteringschans/Spiegelgracht komt door vergeten verkeersborden Stadsdeel Centrum; te weten nadering voorrangsweg ontbreekt!

30 november 2012 Verkeersgroep Nieuwmarkt (en omgeving) wil 2 richtingen verkeer Geldersekade terug

28 november 2012 Veel bewoners en bedrijven uit Nieuwmarkt-buurt willen geen paaltje in de Koningsstraat. Paaltje ontwricht sociale cohesie en doorgang richting en visa versa Nieuwmarkt. Morgen hoorzitting op het Stadshuis bij de bezwaarschriften-commissie Stadsdeel Centrum

8 november 2012 Gemeente wil binnenstad autoluw maken onder mom van handig gebruik laten maken parkeergarages

Wie op de Gemeentesite www.amsterdam.nl /gemeente/college meeleest denkt eerst; Ha men gaat meedenken: meer parkeerplekken.. en dan leest men dat men ruim 1700 parkeerplekken van de straat wil halen..... De verkeersgroepen vinden dit een foute wijze van omgaan met parkeerproblematiek!

"5000 extra inpandige parkeerplaatsen, 2600 geparkeerde auto's verdwijnen uiterlijk 2020 uit het straatbeeld. Lang zoeken naar een parkeerplek in Amsterdam is binnen twee jaar verleden tijd, net als het jarenlang wachten op een parkeervergunning.Spijtoptantenregeling voor wie parkeervergunning inlevert"

-Nieuwe ondernemersjaarkaart

<a id="Slimmeoplossingenvoorhuidigeproblemen" class=" link" name="Slimmeoplossingenv