U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

laatste nieuwtjes van de ANWB- via ANWB/Vereniging Ledenbelang Amsterdam ontvangen:

kijk ook op www.anwb.nl

 

Diverse kleine ondersteuningen voor parkeerproblematiek en doorgangsmogelijkheden voor alle vormen van verkeer in de stad

 

In 2014 steunt de ANWB de Verkeersgroepen Amsterdam op divers gebied

 

In september 2013 steunt de ANWB een brandbrief over de eventuele afsluiting van de Museumbrug; voorlopig is het plan van de baan.

 

ANWB doet vanaf 7 maart 2012 een redenraadpleging over parkeerproblematiek in Amsterdam zie de webstie van de ANWB. De Verkeersgroepen Amsterdam hebben de eerste stelling mogen bedenken!

 

ANWB geeft reactie op bouw garage Boerenwetering(naast Rijksmuseum)

 

Geachte heer Stolk,

 

Naar aanleiding van de plannen voor de aanleg van een garage onder de Boerenwetering vraagt de ANWB uw aandacht voor het volgende.

 

De ANWB staat positief ten opzichte van de bouw van een garage onder de Boerenwetering. Wij vinden het wel een voorwaarde dat ook de bewoners en autobezitters in de buurt daar voordelen van hebben en dat de garage bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving van de wijk.

 

Ten aanzien van de plannen voor de garage hebben we enkele vragen en zorgpunten:

 

Voor wie?

Het is ons niet duidelijke wie er kunnen en mogen parkeren in de garage:

–     Welke bewoners krijgen een pas ervoor en hoe worden deze geselecteerd?

–      Kunnen deze bewoners in hun eigen stadsdeel dan nog steeds parkeren op straat als zij door hun stadsdeel rijden en elders boodschappen etc. willen halen net als alle andere stadsdeelbewoners met een parkeervergunning.

–     Wat wordt het tarief dat de bewoner in de garage gaat betalen en wordt dit gelijk gehouden met het tarief voor degenen die op straat parkeren.

 

Aantal plaatsen?

Hoeveel bezoekersplekken komen er, is dat inderdaad 250 stuks?

Voor 500 nieuwe plekken in de garage worden 250 plekken op straat opgeheven. Is onderzocht wat de behoefte aan parkeerplaatsen is en bestaat de mogelijkheid om minder parkeerplekken op te heffen als blijkt dat er behoefte is aan meer parkeerplaatsen?

Blijven er (voldoende) laad- en losplaatsen op straat?

 

Veiligheid

Worden net als in andere Europese landen voor mindervaliden en vrouwen vlak bij de uitgang extra parkeerplekken vrijgehouden?


 

 

Fietsparkeerplekken

Fietsendiefstal is hoog in Amsterdam, bovendien geven slecht “geparkeerde” fietsen veel hinder. Is er al gekeken naar de mogelijkheid van fietsparkeren/stalling in de parkeergarage?

Dit geldt ook voor scooters en motoren; ook hiervoor is een dringende behoefte aan een veilige stalling; is hier rekening mee gehouden?

 

Inrichting

Wordt er met de hoogte van de garage rekening gehouden met hogere auto’s?

Komt er een traditionele inrit of wordt het een toegang met een lift en wat heeft deze keuze voor effect op de gebruiksmogelijkheden (capaciteit, snelheid van in – en uitrijden etc.)

 

Inrichting van de straat

Het weghalen van parkeerplaatsen op straat vraagt ook om een nieuwe inrichting. Dit biedt kansen voor andere functies als spelen of verblijf. Bij de herinrichting vragen wij rekening te houden met de lokale bereikbaarheid, de fietsveiligheid, zowel voor de fietsers als voor de bewoners en voor een goede routering voor voetgangers.

 

Wij hopen met deze vragen en aandachtspunten een bijdrage te hebben geleverd aan een goed plan voor de nieuwe parkeergarage.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Ing. J.A.G.W. Droogers

 

 

Regiomanager Public Affairs

 

 

 

De ANWB heeft een onderzoekje op Facebook gedaan naar de grootste ergernissen in Amsterdam (op verkeersgebied). Parkeertarieven en parkeerautomaten scoorden verreweg het hoogst.

Andere onderwerpen waren: informatie bij wegwerkzaamheden, fietsvoorzieningen en P+R.